Mindfulness

ATENCIÓ PLENA, AQUÍ I ARA

El Mindfulness, que habitualment es tradueix com "Atenció Plena", és una pràctica contínua de relaxació que ens ensenya a pendre consciència plena, sense prejudicis, d'un mateix.

A través de la meditació i la consciència de la respiració, atenem les nostres emocions, pensaments i sensacions que es produeixen en el present, el aquí i ara, sense pensar en el passat ni futur.

"Aquí, està a tot arreu i "ara" és sempre" - Jon Kabat-Zinn -

El Mindfulness arriba a Occident a la dècada dels 70 de la mà de Jon Kabat-Zinn, especialista en biología molecular. Sorprès amb els resultats de la meditació dels monjos Budistes, va adaptar-la a la forma de vida d'Occident, la va anomenar Mindfulness i va fundar la Clínica de Reducció d'Estres al Centre Mèdic de la Universitat de Masachusets.

El Mindfulness és una de les tècniques que han mostrat una major eficàcia en el tractament de l'estrès de les persones.